ฝึกกายบริหารชี่กงมวยเบญจลีลา


กรมกำลังพลทหารบก เชิญอาจารย์หยางเพื่อเป็นวิทยากร ในการฝึกกายบริหารชี่กง(มวยเบญจลีลา) ให้กับกำลังพลในกองบัญชาการกองทัพบก (มิถุนายน 2548)

ในโอกาสนี้พลตรีอภิชัย พิณสายแก้ว (คนแรกนับจากซ้ายมือ) และพลเอกนพ พิณสายแก้ว (คนที่ 2 นับจากซ้ายมือ) อาจารย์หยาง (คนที่ 3 นับจากซ้ายมือ) ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในครั้งนี้ด้วย

#news

ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ถนนทรัพย์ (ศูนย์ชี่กงเพื่อสุขภาพอาจารย์หยาง)

เลขที่ 71 อาคารจี.พี. เฮ้าส์ ถนนทรัพย์ สี่พระยา บางรัก กรุงเทพฯ 10500

E-mail: qigong_thai@yahoo.com

ไลน์ 1 : qg_yang  หรือ ไลน์ 2 : qigong_yang

Facebook page : ชี่กงอาจารย์หยาง

โทร. 02 637 0121, 086 378 5331