ชี่กงพัฒนาแนวคิด เพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย


อาจารย์หยาง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ “ชี่กงในโครงการพัฒนาแนวคิว เพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย” ให้กับบุคคลากรของ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี (วันที่ 11-12 มกราคม 2553)

#news

ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ถนนทรัพย์ (ศูนย์ชี่กงเพื่อสุขภาพอาจารย์หยาง)

เลขที่ 71 อาคารจี.พี. เฮ้าส์ ถนนทรัพย์ สี่พระยา บางรัก กรุงเทพฯ 10500

E-mail: qigong_thai@yahoo.com

ไลน์ 1 : qg_yang  หรือ ไลน์ 2 : qigong_yang

Facebook page : ชี่กงอาจารย์หยาง

โทร. 02 637 0121, 086 378 5331