top of page

ชี่กงพัฒนาแนวคิด เพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย


อาจารย์หยาง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ “ชี่กงในโครงการพัฒนาแนวคิว เพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย” ให้กับบุคคลากรของ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี (วันที่ 11-12 มกราคม 2553)

bottom of page