วิทยากรบรรยาย ชี่กง


อาจารย์หยาง ได้รับเชิญจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย "ชี่กง" ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 17 มีนาคม 2553 ทั้งนี้อาจารย์หยางยังได้รับมอบหนังสือขอบคุณจาก นายสมโภชน์ นพคุณ รองเลขาธิการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

#news

ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ถนนทรัพย์ (ศูนย์ชี่กงเพื่อสุขภาพอาจารย์หยาง)

เลขที่ 71 อาคารจี.พี. เฮ้าส์ ถนนทรัพย์ สี่พระยา บางรัก กรุงเทพฯ 10500

E-mail: qigong_thai@yahoo.com

ไลน์ 1 : qg_yang  หรือ ไลน์ 2 : qigong_yang

Facebook page : ชี่กงอาจารย์หยาง

โทร. 02 637 0121, 086 378 5331