top of page

วิทยากรบรรยาย ชี่กง


อาจารย์หยาง ได้รับเชิญจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย "ชี่กง" ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 17 มีนาคม 2553 ทั้งนี้อาจารย์หยางยังได้รับมอบหนังสือขอบคุณจาก นายสมโภชน์ นพคุณ รองเลขาธิการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

bottom of page