top of page

สร้างเสริมสุขภาพด้วย "ชี่กง"


อาจารย์หยาง (ซ้ายมือของรูป) ได้รับเชิญจากศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลับมหิดล เพื่อเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง ชี่กง:สร้างเสริมพัฒนาร่างกายและจิตใจ เป็นจำนวน 6 ครั้ง ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2552- 18 กุมภาพันธ์ 2558

bottom of page