สร้างเสริมสุขภาพด้วย "ชี่กง"


อาจารย์หยาง (ซ้ายมือของรูป) ได้รับเชิญจากศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลับมหิดล เพื่อเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง ชี่กง:สร้างเสริมพัฒนาร่างกายและจิตใจ เป็นจำนวน 6 ครั้ง ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2552- 18 กุมภาพันธ์ 2558

#news

ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ถนนทรัพย์ (ศูนย์ชี่กงเพื่อสุขภาพอาจารย์หยาง)

เลขที่ 71 อาคารจี.พี. เฮ้าส์ ถนนทรัพย์ สี่พระยา บางรัก กรุงเทพฯ 10500

E-mail: qigong_thai@yahoo.com

ไลน์ 1 : qg_yang  หรือ ไลน์ 2 : qigong_yang

Facebook page : ชี่กงอาจารย์หยาง

โทร. 02 637 0121, 086 378 5331