ฝึกชี่กงเพื่อสุขภาพ


อาจารย์หยาง, อาจารย์ดร.สมพงษ์ และอาจารย์ถนอมวงศ์ ได้รับเชิญจากสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเป็นวิทยาการบรรยายในหัวข้อ "การฝึกชี่กงเพื่อสุขภาพ" ในวันที่ 9 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม 1 สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพ

#news

ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ถนนทรัพย์ (ศูนย์ชี่กงเพื่อสุขภาพอาจารย์หยาง)

เลขที่ 71 อาคารจี.พี. เฮ้าส์ ถนนทรัพย์ สี่พระยา บางรัก กรุงเทพฯ 10500

E-mail: qigong_thai@yahoo.com

ไลน์ 1 : qg_yang  หรือ ไลน์ 2 : qigong_yang

Facebook page : ชี่กงอาจารย์หยาง

โทร. 02 637 0121, 086 378 5331