top of page

ฝึกชี่กงเพื่อสุขภาพ


อาจารย์หยาง, อาจารย์ดร.สมพงษ์ และอาจารย์ถนอมวงศ์ ได้รับเชิญจากสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเป็นวิทยาการบรรยายในหัวข้อ "การฝึกชี่กงเพื่อสุขภาพ" ในวันที่ 9 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม 1 สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพ

#news

bottom of page