top of page

สอนชี่กง @True corporation

ศูนย์ชี่กงเพื่อสุขภาพอาจารย์หยาง (ถนนทรัพย์) มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเผยแพร่วิชาชี่กง “กวงอิมจื้อไจ้กง” ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างอย่างเสมอมา เพื่อเป็นหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยการตอบรับคำเชิญของทุกองค์กรและทุกหน่วยงานเป็นเวลานานกว่า 20 ปี

โดยในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 อาจารย์หยาง เผยเซิน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้รับเชิญจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้มาอบรมและฝึกชี่กง “กวงอิมจื้อไจ้กง” พลังจิตเพื่อสุขภาพและบำบัดโรค ให้แก่พนักงานจำนวน 100 คนของเครือซีพี และกลุ่มทรู คอร์ปอเรชั่น ภายใต้โครงการปลูกรักสุขภาพดี ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก

ในโอกาสนี้ อาจารย์หยาง เผยเซิน พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สมพงษ์ หาญวจนวงศ์ จึงได้นำวิชาชี่กง “กวงอิมจื้อไจ้กง” ไปบรรยายให้แก่ผู้เข้าร่วมฟัง อันได้แก่ วิชาแกว่งแขนสะบัดพลัง เพื่อบำบัดอาการออฟฟิศซินโดรม และการนั่งสมาธิเปิดจักระเจ็ด เพื่อปรับคลื่นสมองให้เปลี่ยนเป็นอัลฟ่า ทำให้คลายเครียด และกระตุ้นให้สมองหลั่งฮอร์โมนเอ็นโดรฟิน (ฮอร์โมนแห่งความสุข) ซึ่งเป็นชี่กงรูปแบบง่าย ฝึกง่าย และเป็นการออกกำลังกายบำบัดโรคให้แก่ตนเองที่สามารถทำได้ทุกวันและทุกช่วงวัย

นอกจากนี้ ทางศูนย์ฯ ยังได้นำ “หนังสือชี่กงรูปแบบง่าย แกว่งแขนสะบัดพลัง” จำนวน 100 เล่ม มอบให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน เพื่อศึกษาและฝึกวิชาชี่กงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมอีกด้วย

สุดท้ายนี้ ทาง รศ. ดร. วีรวัฒน์ กาญจนดุล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่บริหารอาวุโส ด้านบัญชีและการเงิน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด จึงได้มอบจดหมายขอบคุณและของขวัญให้แก่ อาจารย์หยาง เผยเซิน พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สมพงษ์ หาญวจนวงศ์ เพื่อเป็นการขอบคุณในครั้งนี้

bottom of page