top of page

คัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็น (อี้ จิน จิง)


ฝึกลมปราณ สร้างกำลังภายใน บำบัดและป้องกันโรค

“คัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็น” มุ่งเน้นหวังผลขจัดโรคภัยไข้เจ็บและเสริมกระดูกเส้นเอ็นให้ยืดหยุ่น แข็งแรง พร้อมทั้งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะภายใน และช่วยปรับรูปร่างให้สมดุลมากยิ่งขึ้น

bottom of page