คัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็น (อี้ จิน จิง)


ฝึกลมปราณ สร้างกำลังภายใน บำบัดและป้องกันโรค

“คัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็น” มุ่งเน้นหวังผลขจัดโรคภัยไข้เจ็บและเสริมกระดูกเส้นเอ็นให้ยืดหยุ่น แข็งแรง พร้อมทั้งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะภายใน และช่วยปรับรูปร่างให้สมดุลมากยิ่งขึ้น

#video

ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ถนนทรัพย์ (ศูนย์ชี่กงเพื่อสุขภาพอาจารย์หยาง)

เลขที่ 71 อาคารจี.พี. เฮ้าส์ ถนนทรัพย์ สี่พระยา บางรัก กรุงเทพฯ 10500

E-mail: qigong_thai@yahoo.com

ไลน์ 1 : qg_yang  หรือ ไลน์ 2 : qigong_yang

Facebook page : ชี่กงอาจารย์หยาง

โทร. 02 637 0121, 086 378 5331