top of page

สอนชี่กงและคัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็น@สสส.


เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 10.30-12.00 น. อาจารย์หยาง เผยเซิน จาก “ศูนย์ชี่กงอาจารย์หยาง” ได้รับเชิญจาก “สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)” ให้เข้าร่วมโครงการ SOOK ที่เน้นเรื่องของสุขภาพ ณ ลานชั้น6 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เพื่อบรรยายเกี่ยวกับวิชาชี่กง การฝึกลมปราณและพลังชีวิตตามศาสตร์จีนโบราณ

โดยในครั้งนี้ อาจารย์หยาง ได้นำ “หลักสูตรใหม่ อี้จินจิง (วิชาเปลี่ยนเส้นเอ็น)” ที่ได้รับการสนับสนุน วิจัยและเรียบเรียงโดยรัฐบาลจีนให้เผยแพร่ทั่วไป รวมถึงสอนอยู่ในมหาวิทยาลัย และจัดเป็นกีฬาแข่งขันประเภทหนึ่ง โดยอาจารย์หยางได้มีโอกาสไปศึกษาจนครบหลักสูตรและนำกลับมาเผยแพร่ในประเทศไทย ซึ่งนับเป็นโอกาสดีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้หลักสูตรนี้ในกระบวนท่าที่ 1-5 จากทั้งหมด 12 ท่า เพื่อนำกลับไปฝึกฝนอย่างถูกต้อง เป็นประจำทุกวัน ซึ่งจะช่วยทำให้ระบบกล้ามเนื้อเส้นเอ็นยืดหยุ่น กระตุ้นระบบเผาผลาญ ปรับสมดุลหยินหยาง ช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนเลือดลมทั่วร่างกาย และเสริมประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะภายใน เป็นการเริ่มต้นสุขภาพที่ดีตั้งแต่ต้นปีนั่นเอง

bottom of page