สอนชี่กงและคัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็น@สสส.


เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 10.30-12.00 น. อาจารย์หยาง เผยเซิน จาก “ศูนย์ชี่กงอาจารย์หยาง” ได้รับเชิญจาก “สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)” ให้เข้าร่วมโครงการ SOOK ที่เน้นเรื่องของสุขภาพ ณ ลานชั้น6 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เพื่อบรรยายเกี่ยวกับวิชาชี่กง การฝึกลมปราณและพลังชีวิตตามศาสตร์จีนโบราณ

โดยในครั้งนี้ อาจารย์หยาง ได้นำ “หลักสูตรใหม่ อี้จินจิง (วิชาเปลี่ยนเส้นเอ็น)” ที่ได้รับการสนับสนุน วิจัยและเรียบเรียงโดยรัฐบาลจีนให้เผยแพร่ทั่วไป รวมถึงสอนอยู่ในมหาวิทยาลัย และจัดเป็นกีฬาแข่งขันประเภทหนึ่ง โดยอาจารย์หยางได้มีโอกาสไปศึกษาจนครบหลักสูตรและนำกลับมาเผยแพร่ในประเทศไทย ซึ่งนับเป็นโอกาสดีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้หลักสูตรนี้ในกระบวนท่าที่ 1-5 จากทั้งหมด 12 ท่า เพื่อนำกลับไปฝึกฝนอย่างถูกต้อง เป็นประจำทุกวัน ซึ่งจะช่วยทำให้ระบบกล้ามเนื้อเส้นเอ็นยืดหยุ่น กระตุ้นระบบเผาผลาญ ปรับสมดุลหยินหยาง ช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนเลือดลมทั่วร่างกาย และเสริมประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะภายใน เป็นการเริ่มต้นสุขภาพที่ดีตั้งแต่ต้นปีนั่นเอง

#news #ชกง #qigong #เรยนชกง

ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ถนนทรัพย์ (ศูนย์ชี่กงเพื่อสุขภาพอาจารย์หยาง)

เลขที่ 71 อาคารจี.พี. เฮ้าส์ ถนนทรัพย์ สี่พระยา บางรัก กรุงเทพฯ 10500

E-mail: qigong_thai@yahoo.com

ไลน์ 1 : qg_yang  หรือ ไลน์ 2 : qigong_yang

Facebook page : ชี่กงอาจารย์หยาง

โทร. 02 637 0121, 086 378 5331