top of page

วิทยากรทรงคุณวุฒิ บรรยาย “ไขความลับเคล็ดวิชาแดนมังกร”


เมื่อวันศุกร์ที่ 31พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์หยาง เผยเซิน ได้รับเชิญจากคณะผู้จัดหลักสูตร Expert of China (EoC) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อเป็นวิทยากรทรงคุณวุฒิ บรรยายในหัวข้อ “ไขความลับเคล็ดวิชาแดนมังกร” ณ ห้องสัจจา ตึกอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ในครั้งนี้ อาจารย์หยางได้นำศาสตร์จีนโบราณ การนั่งสมาธิขั้นสูงแบบเต๋า “เสี่ยวโจวเทียน” , การออกกำลัง “ชี่กงขยับเศียร” และหลักสูตร “ปาต้วนจิ่น” มาบรรยายให้ผู้อบรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก อีกทั้งอาจารย์หยางได้นำหนังสือชี่กงรูปแบบง่าย เล่ม 3 ไปแจกให้กับผู้เข้าร่วมอบรมฟรีจำนวน 50 เล่ม เพื่อต่อยอดและนำไปฝึกด้วยตนเองได้

bottom of page