วิทยากรทรงคุณวุฒิ บรรยาย “ไขความลับเคล็ดวิชาแดนมังกร”


เมื่อวันศุกร์ที่ 31พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์หยาง เผยเซิน ได้รับเชิญจากคณะผู้จัดหลักสูตร Expert of China (EoC) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อเป็นวิทยากรทรงคุณวุฒิ บรรยายในหัวข้อ “ไขความลับเคล็ดวิชาแดนมังกร” ณ ห้องสัจจา ตึกอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ในครั้งนี้ อาจารย์หยางได้นำศาสตร์จีนโบราณ การนั่งสมาธิขั้นสูงแบบเต๋า “เสี่ยวโจวเทียน” , การออกกำลัง “ชี่กงขยับเศียร” และหลักสูตร “ปาต้วนจิ่น” มาบรรยายให้ผู้อบรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก อีกทั้งอาจารย์หยางได้นำหนังสือชี่กงรูปแบบง่าย เล่ม 3 ไปแจกให้กับผู้เข้าร่วมอบรมฟรีจำนวน 50 เล่ม เพื่อต่อยอดและนำไปฝึกด้วยตนเองได้

#news #ชกง #qigong #เรยนชกง

ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ถนนทรัพย์ (ศูนย์ชี่กงเพื่อสุขภาพอาจารย์หยาง)

เลขที่ 71 อาคารจี.พี. เฮ้าส์ ถนนทรัพย์ สี่พระยา บางรัก กรุงเทพฯ 10500

E-mail: qigong_thai@yahoo.com

ไลน์ 1 : qg_yang  หรือ ไลน์ 2 : qigong_yang

Facebook page : ชี่กงอาจารย์หยาง

โทร. 02 637 0121, 086 378 5331