top of page

บทความชุด ‘ชี่กงกวงอิมจื้อไจ้กง 2561’ ตอนที่ 11 ชี่กงท่ายืนอรหันต์ขจัดโรคและเสริมสุขภาพของคนเราได้อย


หลังจากที่ศาสตราจารย์ เฟ่ยหลุน (费伦)ค้นพบว่า เส้นใยคอลลาเจนซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในร่างกายมนุษย์มีคุณสมบัติเป็นเสมือนหนึ่งเส้นใยแก้วนำแสง และมีการตั้งสมมติฐานว่าเส้นใยคอลลาเจนเป็นช่องทางเดินของ ชี่ ในกายเนื้อ ซึ่งในทางวิทยาศาสตร์ควอนตัม มีความเชื่อว่าชี่เป็นต้นกำเนิดของพลังงานในรูปแบบต่างๆ แต่ที่พบมากก็คือ รังสีอินฟราเรด (Infrared ray) ดังนั้น นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มได้ทำการวิจัยต่อยอดด้วยการใช้รังสีอินฟราเรดมาพิสูจน์การมีอยู่จริงในเชิงรูปธรรมของเส้นลมปราณ

Klaus-Peter Schlebusch และคณะ (2005) ได้ดำเนินการทดลองด้วยวิธีรมยา (Moxibustion) โดยนำปลายธูปที่ติดไฟไปจ่อใกล้ๆ กับจุดฝังเข็มบนเส้นลมปราณต่างๆ ของอาสาสมัคร แล้วบันทึกภาพด้วยกล้องอินฟราเรดความร้อนจากปลายธูปจะไปทำให้เส้นลมปราณที่ถูกรมยาแสดงตัวออกมาอย่างชัดเจนในลักษณะเป็นเส้นร้อนแดง อันเป็นผลจากรังสีอินฟราเรดมีระดับความเข้มข้นที่สูงขึ้นนั่นเอง

ในรูปที่ 1 (ก) เป็นภาพขาข้างขวาของอาสาสมัครที่ถูกรมยา ณ จุดฝังเข็มบนเส้นลมปราณกระเพาะอาหารในขณะที่ขาข้างซ้ายถูกรมยา ณ จุดฝังเข็มบนเส้นลมปราณม้าม(ข) เป็นภาพลำตัวด้านหน้าของอาสาสมัครที่ถูกรมยา ณ จุดฝังเข็มบนเส้นลมปราณกระเพาะอาหาร(ค) เป็นภาพขาด้านหลังทั้งสองข้างของอาสาสมัครที่ถูกรมยา ณ จุดฝังเข็มบนเส้นลมปราณกระเพาะปัสสาวะ

สิ่งที่น่าทึ่งก็คือ เมื่อนำรูปที่ 1 ไปเปรียบเทียบกับรูปที่ 2 ซึ่งแสดงเส้นลมปราณกระเพาะอาหาร เส้นลมปราณม้ามและเส้นลมปราณกระเพาะปัสสาวะตามที่มีบันทึกไว้ในตำราแพทย์แผนจีน ก็จะพบว่า เส้นลมปราณในรูปทั้งสองมีความพ้องกันทั้งในด้านตำแหน่งและทิศทาง ซึ่งนอกจากจะช่วยยืนยันการมีอยู่จริงในเชิงรูปธรรมของเส้นลมปราณแล้ว ยังเป็นการเปิดพรมแดนใหม่ๆ ที่จะนำไปสู่การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรังสีอินฟราเรดในตัวมนุษย์

ผลของการวิจัยนี้สามารถนำมาใช้อธิบายประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับศิษย์อาจารย์หยางทุกคนที่ผ่านการฝึกชี่กงในท่ายืนอรหันต์ (罗汉桩) ซึ่งเป็นท่ายืนนิ่งๆ ในลักษณะย่อเข่าเล็กน้อย ฝ่าเท้าทั้งสองขนานกัน แขนท่อนล่างทั้งสองขนานกับพื้น (รูปที่ 3) แต่เพราะเหตุใด เมื่อยืนในลักษณะเช่นนี้เพียง 15 - 30 นาที กลับหลั่งเหงื่อมากมายราวกับไปจ๊อกกิ้งรอบสวนลุมพินีมาแล้วสองรอบก็ไม่ปาน ซึ่งในหนังสือ “ชี่กง กายบริหาร กวงอิมจื้อไจ้กงรูปแบบง่าย เล่ม 3” เขียนโดยอาจารย์หยาง เผยเซิน (รูปที่ 4) อธิบายไว้ว่า “การฝึกท่ายืนอรหันต์นั้น... ทำให้เกิดแรงกดลง เป็นผลให้เลือดลมไหลเวียนเร็วกว่าเดิม... อุณหภูมิของร่างกายจะสูงขึ้น รูขุมขนที่อุดตันจะถูกเปิด ไอโรคจะระบายออกจากรูขุมขนพร้อมกับเหงื่อ... มีกลิ่นและสีแปลกไป... เกิดพลังงานความร้อนในปริมาณสูงและเผาผลาญไขมันส่วนเกินได้เร็วที่สุด” ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อความนี้ให้ดีจะพบว่ามีนัยสำคัญซ่อนอยู่ นั่นคือ อุณหภูมิของร่างกายที่สูงขึ้นก็เปรียบเสมือนกับมีการรมยาบนเส้นลมปราณทั่วร่างกายซึ่งผลการวิจัยของ Klaus-Peter Schlebusch และคณะ (2005) สามารถทำให้เราทำนายได้ว่าการฝึกชี่กงในท่ายืนอรหันต์ จะทำให้เกิดชี่ ในรูปแบบของรังสีอินฟราเรดในเส้นลมปราณทั่วร่างกายนั่นเอง

รังสีอินฟราเรดถูกค้นพบโดยเซอร์วิลเลียม เฮอร์เชลในปี ค.ศ.1800 เป็นคลื่นแสงที่มีอยู่ในแสงแดดแต่มนุษย์ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ต่างจากงูที่มีดวงตาที่มองเห็นรังสีนี้ได้พลังงานแสงอาทิตย์ประกอบขึ้นด้วยรังสีอินฟราเรดประมาณร้อยละ80ร่างกายมนุษย์สามารถสร้างรังสีอินฟราเรดขึ้นเอง กล่าวคือ พลังงานที่สร้างขึ้นโดยร่างกายของคนเราจะอยู่ในรูปของรังสีอินฟราเรดราวๆ ร้อยละ50 เมื่อร่างกายของเราได้รับรังสีอินฟราเรดระดับกิจกรรมของอะตอมของเราจะเพิ่มขึ้น และความร้อนก็ถูกสร้างขึ้นมาด้วย

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทำให้เราทราบว่า พลังงานจากรังสีอินฟราเรดจะมีผลให้โมเลกุลของของเหลวในร่างกายของคนเราเกิดการสั่นสะเทือน เมื่อมีการสั่นสะเทือนเพิ่มขึ้น แรงเสียดทานระหว่างโมเลกุลที่เคลื่อนไหวจะก่อให้เกิดความร้อน ทำให้เนื้อเยื่อและโครงสร้างภายใต้ผิวหนังมีอุณหภูมิสูงขึ้น ผลคือเส้นเลือดฝอยขยายและเลือดไหลเวียนได้คล่องตัวมากขึ้น การไหลเวียนที่ดีของเลือดจะเพิ่มความมั่นคงให้กับกระบวนการสร้างและย่อยสลายในร่างกายเช่น การป้องกันภาวะเลือดคั่ง การกระตุ้นเนื้อเยื่อและเซลล์ต่างๆการผลิตและคัดหลั่งของฮอร์โมนกับเอนไซม์ เป็นต้นเมื่อการทำงานของกระบวนการสร้างและย่อยสลายเป็นปกติ ร่างกายก็จะสามารถขับน้ำ ของเสียโลหะหนักและสารพิษต่างๆ ที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งตลอดจนกรดแลคติกและกรดไขมันอิสระซึ่งเป็นสาเหตุของการแก่ก่อนวัยและการเมื่อยล้า รวมทั้งไขมันใต้ผิวหนังและเกลือส่วนเกินซึ่งเป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงออกจากร่างกายโดยผ่านต่อมเหงื่อและช่องทางอื่นๆทำให้เลือด น้ำเหลืองและของเหลวอื่นๆ มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งเท่ากับเป็นการลดภาระการทำงานและช่วยยืดอายุของตับและไตให้ยาวนานขึ้น

ทั้งหมดนี้ เป็นการอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ว่า ชี่กงท่ายืนอรหันต์ สามารถขจัดโรคและเสริมสุขภาพของคนเราได้อย่างไรนั่นเอง ฯ

_____________________________________________________________________________________

18 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561

ดร. สมพงษ์ หาญวจนวงศ์ (อาจารย์สอนชี่กง)

สนใจเรียนชี่กงโทร 026370121, 0863785332

แอดไลน์ qg_yang

bottom of page