top of page

Infinity Qigong บทที่ 1..แสงแรก


โลกสวยงามสุดในยามเช้า เป็นเวลาที่ ฟ้าและดินแสดงพลังอย่างนุ่มนวล ชวนสัมผัส ความจริงพลังหยาง ได้เริ่มต้นก่อกำเนิดตั้งแต่ยาม 1 แต่ในยามเช้า แสงแรกนั้น คือเวลาที่ พลังหยางจากธรรมชาติ ได้ปรากฏตัวอย่างชัดเจน ในเวลานี้ท้องฟ้า สีดำ เริ่มมีแสงสอดแทรกขึ้นมา ทอพลังออกมา เป็นสี เหลืองทอง และกำลัง จะ แปรเปลี่ยนเป็น แสงสีขาวซึ่งมีสเปกตรัมของ จักระทั้ง 7 แฝงอยู่ภายใน ต้นไม้ทั้งหลาย เริ่มกระบวนการสังเคราะห์แสงสร้างสะสมพลังงานและคายออกซิเจน Qi บริสุทธิ์ของเขาออกมา เหล่านกทั้งหลาย กระรอกกระแต รับรู้และออกมาสัมผัสพลังบริสุทธิ์นี้เพื่อเกื้อกูลชีวิต นกทั้งหลายเหมือนนำพลังฟ้ามาสู่ผู้ที่ฝึกชี่กง ที่อยู่เบื้องล่าง พื้นดิน เปิดพลังคายไอน้ำ เปรียบเสมือนลมหายใจมังกร ลอยขึ้นสู่เบื้องบน ทำให้ผู้ฝึกชี่กง สัมผัสพลังนี้ได้ แสงแรกนี้จึงมีคุณเอนกอนันต์ ขอแนะนำให้ ฝึกวิชาแห่งพลัง และผู้ฝึกชี่กง ออกมาฝึก ในช่วงเวลา ของแสงแรก ของทุกๆวัน คือเวลาที่ฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีและนกออกมาร้อง จะมีความก้าวหน้าในวิชา มีการศึกษาว่า แสงแรกนี้ มี ความยาวของคลื่นแสง ที่พอดีกับการกระตุ้น ตาที่ 3 หรือต่อมไพเนียล ดังนั้น จึงช่วยเรื่องดวงตา และการฝึกสมาธิเปิดตาที่สาม ได้ดี ศูนย์ต่อมไพเนียลเมื่อได้รับแสงแรก จะสร้างเมลาโทนิน ซึ่งเป็นสารที่ช่วยการปรับ วงจรของการนอน Sleep awake cycle ดังนั้นผู้ที่ฝึกในเวลานี้เป็นประจำ จะหมดปัญหาเรื่องการนอน ดวงตาจะแข็งแรงขึ้น จากการซัพพอร์ตของ ตาที่สาม

การฝึกชี่กง ใช้เวลา ไหนแสงแรกนับว่าเหมาะสม ที่สุด เพราะเป็นการฝึก เพื่อสร้าง yang ใน yang จึงควรฝึกในขณะ ทีมีพลัง yang ปรากฏอย่างชัดเจน แตกต่างจากการฝึก พลังเสี่ยวโจวเทียน ที่เป็นการฝึกเพื่อสร้าง yang ใน yin จึงเลือกเวลายาม 1 (23:00 น - 1:00 น) เป็นจุดเริ่มต้น เพราะเป็นเวลาที่ yin สงบถึงจุดสุดท้ายและอย่างเริ่มก่อกำเนิด เช่นเดียวกับการฝึกเสี่ยวโจวเทียนในเทศกาลตังโจ่ย ซึ่งซีกโลกภาคเหนือ จะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ มากที่สุด ซีกโลกภาคเหนือจะหนาวเย็นที่สุดเป็น yin สุดๆ

เมื่อ yin ถึงที่สุดก็จะก่อให้เกิดพลังหยาง จึงเป็นเวลาที่เหมาะสม ในการฝึก เพิ่มพลังหยางในหยิน ไปพร้อมกับจักรวาล การฝึกชี่กงให้ประสบความสำเร็จต้องสอดคล้องทั้งพลังฟ้าพลังคนพลังดิน จึงจะมีความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดเหมือนพายเรือตามน้ำ

นพ.กิตติศักดิ์ เก่งสกุล ศิษย์อาจารย์หยาง

--------------------------- สอบถาม / สมัครเรียน โทร 026370121, 0863785331

bottom of page