top of page

Infinity Qigong.. บทที่ 2 พลังแห่งTian Di Ren


พลังแห่งเทียน ตี้ เริ่น คือพลังฟ้าพลังดิน และพลังของคน พลังฟ้าหมายถึงพลังที่มาจาก Universe ณ จุดใดบนพื้นโลก พลังที่อยู่เหนือขึ้นไปของจุดนั้น ตั้งแต่อากาศจนถึง อวกาศจักรวาล เป็นพลังที่เป็นคอมบิเนชั่น ของดวงดาว Galaxy และเนบิวลา ที่มีปฏิสัมพันธ์กันใน time frame นั้น Di หรือพลังดิน คือพลัง ที่โลก ได้ดูดซับ พลังจาก จักรวาล มาสะสมไว้ ณจุดจุดนั้นบนพื้นโลก เป็นเวลา หมื่นแสนล้าน ปี พลังดินนี้ จะคายพลังออกมา อยู่เหนือผิวดิน สําแดงเป็นพลังดิน ณ จุดนั้น ซึ่งอาจมีพลังมากน้อย เป็นมงคลและเป็นอัปมงคลแตกต่างกัน Ren คือพลังคน พลังคน มาจาก 2 ส่วน พลังก่อนกำเนิด เป็นพันธุกรรม ที่ถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ ซึ่ง ต้องเอาไปใช้ตลอดชีวิต พลังนี้มีความแข็งแรงแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับตัวต้นกำเนิดคือพ่อแม่ พลังคนส่วนที่ 2 คือพลังหลังกำเนิด ซึ่ง เกิดจากการกินอยู่และการดำเนินชีวิต อาหารถูกต้องหรือไม่ อยู่ในที่ที่มี ดินฟ้าอากาศเหมาะสมหรือไม่ นอกจากนี้ เมื่อเริ่มกำเนิดขึ้นมา ในเวลาใด ที่ได้ออกจากท้องแม่มา และได้ออกมาสัมผัสกับ พลังของธรรมชาติ ในเวลาที่เกิด นั้น คนๆนั้น ได้ชาร์จพลังครั้งแรก มีพลังฟ้าพลังดินเป็นเช่นใด พลังครั้งแรก ของชีวิตของเรา ที่ได้บันทึกไว้นี้ ก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับ พลังฟ้าและพลังดิน ในแต่การเวลาและสถานที่ แตกต่างกันไป นั่นคือวัน ปี เดือน ยาม จะเป็นตัวกำหนด ปฏิสัมพันธ์ของชีวิต ของเรา กับ พลังฟ้าและพลังดิน ในแต่ละช่วงเวลา นี่คือที่มาที่เรียกว่าชะตาชีวิต ซึ่งนี้ไม่ใช่วิชาหมอดูไร้สาระการที่เป็น Energy ในตัวเรา มีปฏิสัมพันธ์ กลับ พลังงาน ที่มีอยู่จริงแต่มองไม่เห็น ใน Universe และในพื้นดิน นั้น เป็นวิทยาศาสตร์ และมีหลักการที่แน่นอน

เมื่อมนุษย์กำเนิดขึ้นมา เด็กอ่อนก็จะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป ผู้ชายจะแข็งแรงที่สุดเมื่ออายุ 16 ปี และผู้หญิงที่ 14 ปี เป็นเวลาที่มีหยินหยาง สมบูรณ์ สามารถให้กำเนิด ทายาทต่อไปได้ จากนั้นเมื่อเวลาผ่านไป ก็จะ ใช้พลังในร่างกาย จนอ่อนแอลงเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านไป เมื่อผู้ชายอายุ 64 ปี ผู้หญิงอายุ 49 ปีขึ้นไป Jing Qi สารจำเป็นและพลังชี่ ที่ มีอยู่ก็จะ หมดไป ร่างกายจะ อ่อนแอลง นี่คือ ธรรมชาติตามมีตามเกิด หากเราต้องการ ให้ร่างกายเราแข็งแรง กว่า ที่ธรรมชาติให้มา เราสามารถทำได้ โดยการฝึก กาย จิต พลัง เพื่อทำให้พลังคน... แข็งแรงขึ้น และหากเรา เข้าใจ และสามารถนำพลัง ฟ้า และพลังดิน มาส่งเสริมเราได้ ก็จะได้ผลเป็นทวีคูณ มากมายขึ้นไป อีกหลายเท่าตัว ท่านทั้งหลายจะแข็งแรงขึ้น

ขัดแย้งจึงลำบาก ขัดขวางจึงทำลาย

สอดคล้องจึงส่งเสริม ตรงกันจึงรุ่งเรือง

สมดุลจึงยั่งยืน...

นพ.กิตติศักดิ์ เก่งสกุล

ลูกศิษย์อาจารย์หยาง

สอบถามเพิ่มเติม 026370121, 0863785331

แอดไลน์ qg_yang

bottom of page