top of page

Infinity Qigong..บทที่ 8 ในเส้นลมปราณ มีพลังจริงหรือ.?


ในท่อขนาดจิ๋วที่เป็นเส้นลมปราณนั้นมีสายเกลียวของ DNA ที่สั่นและหมุนอยู่ แน่นอนเมื่อมีการเคลื่อนไหวต้องมีพลังงาน พลังงานที่เกิดจากการสั่นนี้ หากใช้กล้องพิเศษตรวจสอบจะพบว่ามันให้กำเนิดพลังงานเล็กๆในรูปแบบของโฟตอน ที่พิเศษ กว่าที่คิดก็คือ DNA จำนวน มหาศาลทั้งหมดในเส้นลมปราณแต่ละเส้น จะสั่นด้วยความถี่ที่เท่ากัน ซึ่งแต่ละเส้นมีความถี่ แตกต่างกันไป ตามอวัยวะต่างๆ เขาเรียกว่า Biofequency ของเส้นลมปราณนั้น เช่นเส้นลมปราณปอด DNA จะสั่นที่ความถี่ 824 เฮิรตซ์ ลำไส้ใหญ่ 553 หัวใจ 4 9 7 ไต 611 ตับ 4 4 2 Hertz (Dr. Manfred Reininger,Austria.) การสั่นของ DNA ในแต่ละเส้นลมปราณ นั่นมหัศจรรย์มาก ไม่ว่าเส้นลมปราณจะเคลื่อนที่ไปไกล จากอวัยวะเท่าใด พลังงานในเส้นลมปราณนั้นยังมีเต็มสมบูรณ์ อธิบายได้จากปรากฏการณ์ Resonance เมื่อ DNA ชุดหนึ่งมีการสั่น DNA ที่มี Biofrequencyเท่ากัน ก็จะสั่งตามกันไปทั้งหมดตลอดทางเส้นลมปราณ ด้วยการเหนี่ยวนำพลังงานของการสั่นดีเอ็นเอจำนวนมหาศาลที่มีอยู่ในเส้นลมปราณนี้จะทำให้การเคลื่อนที่ของ DNA ไปตามเส้นลมปราณต่างๆ เป็นไปอย่างมีพลัง ติดต่อเนื่อง จึงสามารถนำไปใช้ซ่อมแซมร่างกาย ของอวัยวะต่างๆและ เนื้อเยื่อ ส่วนที่อวัยวะนั้นดูแล อย่างมีประสิทธิภาพมากถ้าหากเส้นลมปราณนั้น สามารถเดินทางได้โดยไม่ติดขัด การฝึก ให้มีพลังชี่ช่วยผลักดันเส้นลมปราณนั้นก็ยิ่งจะทำให้ ร่างกายแข็งแรงและสามารถซ่อมแซมสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว เมื่อพลังที่เกิดจากการสั่นของ DNA เคลื่อนที่ไปตามร่างกาย และผ่านจุดฝังเข็ม ซึ่งมี resistant ต่ำ ก็จะสามารถมองเห็นพลังนั้นจากภายนอก อยู่รอบผิวกาย มากน้อย สดใสหรือหม่นหมอง แตกต่างกันไปตามสุขภาพของแต่ละคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใช้กล้องพิเศษที่เรียกว่ากล้องเกอร์เลี่ยน ซึ่งสามารถ Capture พลังเล็กๆได้ดีแต่สำหรับผู้ที่ ฝึก วิชาแห่งพลังมาอย่างดีนั้นจะสามารถมองเห็นได้ด้วยตาของตนเอง และนี่คือ Aura นพ. กิตติศักดิ์ เก่งสกุล ลูกศิษย์อาจารย์หยาง สนใจเรียนชี่กงโทร 026370121, 0863785331 แอดไลน์ qg_yang หรือ qigong_yang ทำการอังคาร-เสาร์ 09.00-17.00 น.

bottom of page