top of page

Infinity Qigong บทที่ 9 ..Wood Energy can treat Hypertention


ใน traditional Chinese medicine โรคความดันโลหิตสูงนั้น เกิดจาก พลังหยางของตับกำเริบ หมายถึงมันมีภาวะ แกร่งของพลังหยางของตับ ทำให้แปรเปลี่ยนไปเป็นลม ตับ ซึ่งเป็นลม ร้อนเพราะเกิดจากพลังหยาง ลมร้อนจึงพัดสู่เบื้องบนของร่างกาย ทำให้ปวดหัว ตาพร่ามัวตาแดง ตาเหลือง และเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตได้ ลักษณะของ โรคที่เกิดจากลมคือ เดี๋ยวพัดไปพัดมา เดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มี คือ เป็นเป็นหายหาย ในทฤษฎี 5 ธาตุ ตับเป็นอวัยวะธาตุไม้ สีประจำตัวเป็นสีเขียว เราเอา ความรู้ ในวิชา ให้การฝึกพลัง มารักษา โรคความดันโลหิตสูง ได้โดย การทำให้พลังหยางของตับ ถูกระบายออกไป.. ภาวะ แกร่ง เกินไปต้องระบาย.. พร่องเกินไปต้องบำรุง.. เมื่อเข้าสู่จุดสมดุลย์ ก็จะไม่ป่วย หาต้นไม้ที่มีสุขภาพดี เปลือกไม้ไม่ผุพัง กิ่งก้านไม่แตกหัก ใบไม่แห้งเหี่ยว เป็นไม้ยืนต้นมีลำต้นแข็งแรง เป็นลำต้นเดี่ยวสูงขึ้นไป อันนี้เรียกว่าต้นไม้ธาตุไม้ จึงจะใช้ได้ ต้นไม้ที่ไม่ใช่ไม้ยืนต้น ต้นไม้เล็กๆในกระถาง ใช้ไม่ได้ ต้นไม้ที่เป็นใบแหลม เป็นต้นไม้ธาตุไฟใช้ไม่ได้ ต่อไปเป็นขั้นตอน รับและส่งพลังกับต้นไม้ ยืนห่างจากต้นไม้ ประมาณ 2 ฟุตเศษ กางแขนและมือ ทั้งสองเหมือน ยืน โอบต้นไม้ หันฝ่ามือทั้งสองก็หาต้นไม้ หายใจเข้าลึกถึงตันเถียน แล้ว กลั้นไว้ หายใจออก พลังจากตันเทียน เคลื่อนขึ้น ผ่านตับ ที่ชายโครงด้านขวา นำพลังหยางสีเขียว ที่มีความอุ่นร้อน ออกจากฝ่ามือด้านขวา เข้าสู่ต้นไม้ ในระหว่างนั้นอธิษฐาน มอบพลังหยาง ให้ต้นไม้ไปใช้ในการเจริญเติบโต หายใจเข้า โดยดึงพลังหยิน ธาตุไม้ สีเขียวที่มี ความร่มเย็น จากต้นไม้เข้าสู่ฝ่ามือซ้าย อธิษฐานว่า ขอรับพลังหยินธาตุไม้ เคลื่อนผ่านไปสู่ตับ เพื่อ สงบพลังหยางของตับ จากนั้นหายใจออก ส่งพลัง ธาตุไม้จากตับ ผ่านฟ้ามือขวา เข้าสู่ต้นไม้ หายใจเข้า รับพลังหยินธาตุไม้ จากต้นไม้ เข้าสู่ ฝ่ามือซ้าย ไปสู่ตับ เป็นวงจรเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้สึกสบาย จึงยุติ แล้วเก็บพลัง ผมได้ลองใช้วิธีนี้กับตัวเองแล้ว พบว่าได้ผลดี จะสามารถควบคุมความดันโลหิตสูง ได้ดีมาก สำหรับผู้ที่เป็นไม่มาก อาจทำให้หยุดยาได้ แต่จะต้องคอย ติดตามตรวจวัดความดันโลหิตของตัวเองอยู่เป็นประจำ และอย่าทำมากจนเกินไป จนกระทั่งความดันโลหิตต่ำ ท่านอาจจะ ลดความดัน โลหิต จน เป็นลมได้ เมื่อทำไปเรื่อยๆจะมีความชำนาญว่าทำเท่าใดจึงจะพอดี มีข้อแนะนำว่า ก่อนที่จะ รับพลัง เราควร ทำความเคารพ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในต้นไม้ใหญ่ หรือแม้กระทั่ง ตัวต้นไม้เอง การให้เกียรติซึ่งกันและกัน ทำให้มีมิตรภาพ อยากช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกรณีนี้ เป็นวินๆ ต้นไม้ได้พลังอย่าง ไปเจริญเติบโต เราได้พลังหยิน ธาตุไม้ มารักษาสมดุลของตับ ให้หยางของตับสงบลง ความดันโลหิตจึงกลับ เป็นปกติ เมื่อรับพลังเสร็จแล้ว ควรทำเก็บพลัง พร้อมทั้งขอบคุณ ต้นไม้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จิตวิญญาณที่มีอยู่ในต้นไม้นั้นด้วย ในสวนสาธารณะ อาจจะมีต้นไม้หลายต้น จะมีบางต้น ที่สามารถจูนให้มีปฏิสัมพันธ์ และมีประสิทธิภาพต่อการรับส่งพลัง กับคนแต่ละคน เป็นการเฉพาะ ต้องลองดูนะครับ ขอให้ทุกคนมี สุขภาพร่างกายแข็งแรง -------------------------- นพ. กิตติศักดิ์ เก่งสกุล ลูกศิษย์อาจารย์หยาง สนใจเรียนชี่กงโทร 026370121, 0863785331 แอดไลน์ qg_yang หรือ qigong_yang ทำการอังคาร-เสาร์ 09.00-17.00 น.

bottom of page