top of page

Infinity Qigong บทที่ 14 Xiao Jo Tian-1 ประสบการณ์และข้อแนะนำ


สุดยอดวิชาของการฝึกชี่กงนี้ เป็นการเดินพลัง เชื่อมโยงพลังหยินหยางบรรจบเป็นวงโคจร ทำให้สมดุลย์สุขภาพแข็งแรง พลังชี่เคลื่อนที่ได้ไม่ติดขัด ทำให้ทุกอวัยวะภายในของร่างกาย ทำงานได้ปกติ เมื่อบรรจบพบกัน และมีกำลังสมบูรณ์ หยินและหยางจะควบรวมกัน ก็กำเนิดยา Jing เก็บไว้ที่ตันเถียน จนมากเพียงพอแล้วขี่ในร่างกายก็จะเปลี่ยนแปลง จากนั้น Jing แล ะ Qi ถูกขับเคลื่อนขึ้นไป เพื่อไปฝึกขัดเกลา Shen ที่ส่วนบนของร่างกาย ในที่สุด Jing+Qi+Shen รวมกลุ่มกันเกิดยาทิพย์.. จะสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิต วิญญาณ สามารถฝึกพัฒนาต่อไปจนได้ฌาน และถึงถ้าหลุดพ้นได้ คือเข้าสู่เต๋า.. การฝึกนี้จำเป็นจะต้องมีอาจารย์ผู้รู้ให้คำแนะนำ จึงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม มีข้อแนะนำ จากประสบการณ์ที่ได้ผ่านการฝึกนี้มาแล้ว อันจะเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ที่ เริ่ม ฝึก จะได้มีความก้าวหน้า ได้เร็วขึ้น ดังต่อไปนี้ 1 พลังไม่เคลื่อนที่ จาก Dantian ไปสู่ Huiyin มักเกิดจาก Dantian ยังไม่อิ่มตัว จึงไม่มีพลังขับเคลื่อนจำเป็นจะต้องฝึกการหายใจ จนมีอาการแน่นตึงร้อน หรือมีความสว่าง ในตันเถียน ก่อน เมื่อพลังเต็มที่ใน Dantian แล้ว จะเคลื่อนที่ลงสู่ Huiyin ได้อย่างง่ายดาย 2 พลังไม่สามารถเคลื่อนที่ ครบวงโคจร.... สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก เส้นลมปราณ Du และ Ren ไม่เชื่อมโยงกัน.. การเชื่อมโยงด้านบนทำโดย กันลิ้นชนเพดานปาก และเลื่อนไปด้านหน้า จนชิดกับฟัน.. ที่สำคัญคือการเชื่อมโยงด้านล่าง คำแนะนำที่ให้ขมิบก้นนั้นอาจจะไม่เพียงพอ เราจำเป็นต้องเคลื่อน ปลายกระดูกก้นกบ คือจุด Weili มาให้ติดกับจุด Huiyin มากที่สุด ทำโดย ขมิบก้น และ กระดกปลายกระดูกก้นกบ ช้อนขึ้นบน และ มาด้านหน้า เมื่ออยู่ชิดกัน พลังที่ ส่งต่อมา รวมกับศูนย์พลัง ที่Huiyang ที่อยู่ข้าง ปลายกระดูก ก้นกบ จะทำให้มีพลัง Qi มากเพียงพอที่จะ ดึงพลัง ขึ้น ไปที่ ศูนย์รวมพลัง yang ของไตที่จุด Mingmen จากนั้นจะมีพลังที่แรงพอที่จะส่งต่อไปถึงจุด Baihui 3 การเคลื่อนพลัง สวนทิศทาง เป็นไปได้หรือไม่ คำตอบคือ เป็นไปได้ แต่ไม่ควรปล่อยให้เป็นไปเรื่อยๆ ที่เป็นเช่นนี้เพราะใน Yin มี Yang ใน Yang มี yin กรุณาดูรูป แต่หลักการของการฝึก เราต้องการฝึกย้อนทางจากพลังหลังกำเนิดไปสู่พลังก่อนกำเนิด จากบทที่แล้ว เราได้พูดว่า ด้านหน้าของเราเป็น Xiantian ด้านหลังเป็น Houtian คือหลังกำเนิด ดังนั้นการฝึกจึงจำเป็นต้อง ให้ทิศทางของพลังหมุนเวียนจาก ด้านหลังไปสู่ด้านหน้า 4 ความเมื่อยล้าแล้วปวดหลังแนะนำ ให้มีที่รองนั่งบริเวณก้นกบ จะทำให้สามารถนั่งได้โดยกระดูกสันหลังตรงขึ้น หลังจะ สบายขึ้น และยังกระตุ้น จุด Weili ด้วย อาการปวดหลังอาจจะเป็นช่วงระยะแรก เพราะยังม Qi ไหลเวียนในเส้นลมปราณ ไม่แข็งแรงเมื่อ Qi แข็งแรงแล้วก็จะสามารถ support ให้มั่นคงและหายปวดหลังการเดินพลังจากด้านหลังไปด้านหน้าเมื่อพลังเคลื่อนที่กระดูกสันหลังจะถูกยึดขึ้นทำให้มีแรงต้านทานและหายปวดหลังไปในที่สุด หวังว่าข้อแนะนำเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะทำการฝึก ในช่วงเวลาที่สำคัญ คือในช่วงเวลาตังโจ่ยนี้ จะทำให้สามารถก้าวหน้าได้รวดเร็วกว่าปกติ ... .. นายแพทย์กิตติศักดิ์ เก่งสกุล...

bottom of page