top of page

ชี่กงขั้นที่ 1 พื้นฐานชี่กง รุ่นที่ 154

เปิดเรียนเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-10.00 น. เรียนจำนวน 6 ครั้ง (รวม 12 ชั่วโมง)

ชี่กงขั้นที่ 1 พื้นฐานชี่กง รุ่นที่ 154
bottom of page