ชี่กงขั้นที่ 2 อวัยวะภายในแข็งแกร่ง

เปิดเรียนเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30-12.30 น. เรียนทุกวันเสาร์ 6 ครั้ง (รวม 12 ชม.)

ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ถนนทรัพย์ (ศูนย์ชี่กงเพื่อสุขภาพอาจารย์หยาง)

เลขที่ 71 อาคารจี.พี. เฮ้าส์ ถนนทรัพย์ สี่พระยา บางรัก กรุงเทพฯ 10500

E-mail: qigong_thai@yahoo.com

ไลน์ 1 : qg_yang  หรือ ไลน์ 2 : qigong_yang

Facebook page : ชี่กงอาจารย์หยาง

โทร. 02 637 0121, 086 378 5331