หลักสูตรชี่กง 18 ท่าเพื่อสุขภาพ

เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-15.00 น. เปิดเรียน เสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 (เรียน 4 ครั้ง 8 ชั่วโมง)

ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ถนนทรัพย์ (ศูนย์ชี่กงเพื่อสุขภาพอาจารย์หยาง)

เลขที่ 71 อาคารจี.พี. เฮ้าส์ ถนนทรัพย์ สี่พระยา บางรัก กรุงเทพฯ 10500

E-mail: qigong_thai@yahoo.com

ไลน์ 1 : qg_yang  หรือ ไลน์ 2 : qigong_yang

Facebook page : ชี่กงอาจารย์หยาง

โทร. 02 637 0121, 086 378 5331