หลักสูตรชี่กง 18 ท่าเพื่อสุขภาพ

เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-15.00 น. เปิดเรียน เสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 (เรียน 4 ครั้ง 8 ชั่วโมง)

หลักสูตรชี่กง 18 ท่าเพื่อสุขภาพ