top of page

"กบจำศีล ลดน้ำหนัก ล้างพิษ" เพื่อสุขภาพ


กบจำศีล ลดน้ำหนัก ล้างพิษ (วิธีดูดซึมพลังแทนธัญหาร) เป็นเคล็ดวิชาลับสำหรับบำเพ็ญตนเพื่อบรรลุมรรคผลของสำนักเต๋า ดังนั้น ผู้บำเพ็ญตนสมัยโบราณกาล เมื่อฝึกฝนวิชาถึงระดับหนึ่งแล้ว ก็สามารถใช้วิธี “ดูด ซึมพลัง" เพื่อดูดซึมพลังงานจักรวาลเข้าไปในร่างกาย และปรับเลี่ยนเป็นพลังแท้ของร่างกาย ทำให้ร่างกายอยู่ในสภาพไม่รู้สึกหิวเพราะพลังภายในสมบูรณ์ และมีชีวิตประจำวันตามปกติ เพียงแต่ดื่มน้ำและรับประทานผลไม้เล็กน้อย โดยไม่แตะต้องธัญหาร

ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของวิธีดูดซึมพลังแทนธัญหาร คือการระบายพิษออกจากร่างกาย โดยเฉพาะอุจจาระตกค้างซึ่งยากต่อการระบายตามปรกติ แม้จะใช้วิธี Detox ของปัจจุบันก็ไม่สามารถระบายออกจนหมด ดังนั้น จึงต้องใช้เวลาฝึกฝนวิธีดูดซึมพลังแทนธัญหารเท่านั้น จึงจะสามารถระบายอุจจาระที่ตกค้างทั้งหมดออกจากร่างกาย จนบรรลุประโยชน์การสลายพิษและทำให้ตัวเบาสบาย

เก๋อหง เป็นผู้ประพันธ์หนังสือ “เป้า พูจื่อ" ได้กล่าวว่า "ถ้าปรารถนาให้อายุยืนยาว ภายในลำไส้ต้องสะอาด หากต้องการไร้โรคภัยไข้เจ็บ ท้องต้องไม่มีอุจจาระ" หมายความว่า ภายในกระเพาะอาหารต้องไม่มีอาหารตกค้าง ในลำไส้ต้องไม่มีซู่เปี้ยน (ซู่เปี้ยน คือ อุจจาระแข็งแห้งที่เกาะติดแน่นตามรอยย่นภายในผนังลำไส้) การรักษาอวัยวะระบบย่อยให้สะอาด จึงเป็นพื้นฐานการไม่เกิดโรคและมีอายุยืนยาว

ดร.ทัมมุส อาจารย์คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยโคลัมเบียของอเมริกา ได้วิจัยแล้วชี้ให้เห็นว่า “สาเหตุ ความแก่ชราของมนุษย์เกิดจากพิษที่ก่อตัวจากอาหาร หลักฐานจากอุปกรณ์การแพทย์ตรวจพบว่า เลือดของคนแก่มักมีพิษปะปน หากสามารถควบคุมพิษเหล่านี้ได้ ก็จะมีอายุยืนยาว”

วิธีการอดอาหารล้างพิษคือไม่รับประทานอาหารเป็นการชั่วคราว รับประทานอาหารน้อยลงหรือรับประทานแค่ผักผลไม้ แต่ดื่มน้ำตามปกติหรือดื่มน้ำมากขึ้นจะไม่เพิ่มปริมาณอุจจาระในลำไส้ การดื่มน้ำมากพอและรับประทานผลไม้จะค่อย ๆ ช่วยขัดและล้างลำไส้ให้สะอาด เป็นการชำระล้างลำไส้ครั้งใหญ่เพื่อให้ “ซู่ เปี้ยน" และสิ่งหมักหมมถูกระบายออกมา หลังจาก "ลำไส้สะอาดไม่มีอุจจาระในท้อง" แล้วจึงเริ่มรับประทานอาหารที่จืดๆ แบบง่ายๆ จึงจะแก้โรคอ้วนและปัญหาสุขภาพได้

จากประสบการณ์การอดอาหารและน้ำในวันแรก จะลดน้ำหนักได้ 1-2 กิโลกรัม ขนาดรอบเอวจะลดลงประมาณ 1 นิ้ว ถ้าทำทุกวันติดต่อกันเป็นเวลา 1 สัปดาห์ สามารถลดน้ำหนักได้ 4-10 กิโลกรัม รอบเอวจะลดลง 3-6 นิ้ว ถ้าอดอาหารล้างพิษเป็นระยะ ๆ ไม่นานหุ่นจะเพรียวงาม

หลังจากผ่านการฝึกกบจำศีล ผู้ปฏิบัติจะมีน้ำหนักลดลง แต่เนื่องจากสุขภาพแต่ละคนไม่เหมือนกัน ระยะเวลาในการฝึกชี่กงและระดับพลังชี่ก็สูงไม่เท่ากัน จึงทำให้น้ำหนักที่ลดลงไม่เท่ากัน บางคนลดได้เพียง 3 กิโลกรัม บางคนสามารถลดได้ถึง 10-15 กิโลกรัม ดังนั้น ภายหลังฝึกกบจำศีล แล้วกลับมาทานอาหาร น้ำหนักก็จะค่อยๆขึ้น เร็วบ้าง ช้าบ้าง บางคนน้ำหนักขึ้นมาก บางคนขึ้นน้อย ล้วนเกิดจากความต้องการของตนเอง ถ้าไม่อยากให้น้ำหนักขึ้นมาก ก็ต้องระวังเรื่องอาหาร ทุกวันควรควบคุมการเลือกอาหาร ปริมาณอาหาร และยังต้องหมั่นฝึกชี่กง แต่มีจุดเด่นคือ ระหว่างฝึกกบจำศีล น้ำหนักที่ลดลง มีสาเหตุมาจากร่างกายขับไขมันและซู่เปี้ยนออกมาปริมาณมาก ในระยะที่เริ่มกลับมาทานอาหารน้ำหนักจึงเพิ่มขึ้น จากกล้ามเนื้อและเลือดที่สร้างขึ้นใหม่ ดังนั้นสุขภาพร่างกายหลังฝึก "กบจำศีล" จึงไม่เหมือนก่อนฝึก

คนทั่วไปไม่ควรทดลองฝึกกบจำศีลเอง เพราะต้องได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้

bottom of page