top of page

ชี่กงสร้างสุขภาพ เสริมความคิด

อาจารย์หยาง เผยเซิน ได้รับเชิญจาก ชมรมบัวใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ชี่กงสร้างสุขภาพ เสริมความคิด เนื่องในโอกาสนี้ อาจารย์หยาง (คนขวาของรูป) ได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้ให้คุณชาตรี โสภณพณิช (คนซ้ายของรูป) ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จนท่านเล็งเห็นถึงประโยชน์ของวิชานี้และให้การสนับสนุนโดยบริจาคเงินจำนวนหนึ่งเพื่อพิมพ์หนังสือ "ชี่กง กวงอิมจื้อไจ้กง รูปแบบง่าย"

bottom of page