ชี่กงสร้างสุขภาพ เสริมความคิด

อาจารย์หยาง เผยเซิน ได้รับเชิญจาก ชมรมบัวใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ชี่กงสร้างสุขภาพ เสริมความคิด เนื่องในโอกาสนี้ อาจารย์หยาง (คนขวาของรูป) ได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้ให้คุณชาตรี โสภณพณิช (คนซ้ายของรูป) ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จนท่านเล็งเห็นถึงประโยชน์ของวิชานี้และให้การสนับสนุนโดยบริจาคเงินจำนวนหนึ่งเพื่อพิมพ์หนังสือ "ชี่กง กวงอิมจื้อไจ้กง รูปแบบง่าย"

#news

ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ถนนทรัพย์ (ศูนย์ชี่กงเพื่อสุขภาพอาจารย์หยาง)

เลขที่ 71 อาคารจี.พี. เฮ้าส์ ถนนทรัพย์ สี่พระยา บางรัก กรุงเทพฯ 10500

E-mail: qigong_thai@yahoo.com

ไลน์ 1 : qg_yang  หรือ ไลน์ 2 : qigong_yang

Facebook page : ชี่กงอาจารย์หยาง

โทร. 02 637 0121, 086 378 5331