วิทยากรในการเสวนา เรื่อง “ดูแลสมองให้ห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์”


อาจารย์ถนอมวงษ์ มังคลรังษี (อาจารย์ชี่กง - ศูนย์ชี่กงอาจารย์หยาง) ได้รับเชิญจากฝ่ายจิตเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อเป็นวิทยากรในการเสวนา เรื่อง “ดูแลสมองให้ห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์” ในวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทั้งนี้อาจารย์ถนอมวงษ์ ยังได้นำหนังสือชี่กงไปแจกฟรี จำนวน 100 เล่ม ให้กับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย.

#news #ชกง #เรยนชกง #qigong

ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ถนนทรัพย์ (ศูนย์ชี่กงเพื่อสุขภาพอาจารย์หยาง)

เลขที่ 71 อาคารจี.พี. เฮ้าส์ ถนนทรัพย์ สี่พระยา บางรัก กรุงเทพฯ 10500

E-mail: qigong_thai@yahoo.com

ไลน์ 1 : qg_yang  หรือ ไลน์ 2 : qigong_yang

Facebook page : ชี่กงอาจารย์หยาง

โทร. 02 637 0121, 086 378 5331