top of page

วิทยากรในการบรรยาย เรื่อง “เคล็ดลับศาสตร์ชี่กงเพื่อสุขภาพและชีวิตที่ยั่งยืน"

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์อาจารย์หยาง เผยเซิน ได้รับเชิญจากแผนกชี่กงและโยคะ สมาคมราชกรีฑาสโมสร เพื่อเป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่อง “เคล็ดลับศาสตร์ชี่กงเพื่อสุขภาพและชีวิตที่ยั่งยืน Qigong for health and longevity” ให้กับสมาชิกจำนวน 150 ท่าน ณ ห้องอังรีดูนัง สมาคมราชกรีฑาสโมสร The Royal Bangkok Sport Club

ครั้งนี้อาจารย์หยางนำความรู้เกี่ยวกับ พื้นฐานชี่กงและการฝึกชี่กงเบื้องต้น อาทิเช่น ชี่กงท่าแกว่งแขน ชี่กงท่ารับพลัง และเคล็ดลับการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์เต๋าโบราณไปบรรยายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และนำหนังสือชี่กงไปแจกฟรี จำนวน 150 เล่ม ให้กับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

ติดต่อวิทยาการโทร 026370121, 0863785331

แอดไลน์ qg_yang หรือ qigong_yang

bottom of page