top of page

Infinity Qigong บทที่ 5..Five Organs.....ปอด.ตับ.ไต.หัวใจ.ม้าม....

ในทางการแพทย์ จีนนั้น ฟังก์ชั่น ของอวัยวะเหล่านี้ อาจจะดูแปลกไปจากผู้ที่เคยเรียนการแพทย์แผนตะวันตก แต่ควรจะศึกษาความน่าสนใจของมัน เพราะ มันจะนำมาซึ่งการรักษา และการดูแลสุขภาพ อีกด้านหนึ่ง ที่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน .. ปอด.. เป็นธาตุทอง มีหน้าที่ กระจายชี่ ควบคุมน้ำ ดูแลผิวหนัง และมี openingที่จมูก ถ้ าจะรักษาโรคผิวหนัง สิวฝ้า ต้องบำรุงหรือระบายที่ปอด .. ตับ. เป็นธาตุไม้. เป็นผู้ควบคุมเส้นเอ็น ทั้งร่างกายมี opening ที่ตา เวลาตับอักเสบเราจะเห็น ตาเหลืองเรียกว่าดีซ่าน ตับเป็นอวัยวะที่มีพลังหยางอยู่มาก คนที่ มีตับอ่อนแอ เส้นเอ็นต่างๆ ก็จะมีพลังหยาง support น้อยลง จะไม่มีกำลังในการเคลื่อนไหว คนที่มีพลังของตับแกร่งเกิน เนื่องจากพลังอย่างเป็นพลังที่ค่อนข้างร้อน พลัง เหล่านี้ก็จะแปรเปลี่ยนเป็น ลมตับ ซึ่ง เป็นลมร้อนลอยสู่เบื้องบน ไปทำร้าย อวัยวะส่วนบน คือสมอง ทำให้เกิด อาการปวดศีรษะไมเกรน เส้นเลือดสมอง แตก เป็นอัมพาตได้ ลมร้อนของตับทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง ลักษณะของโรคที่เกิดจากลมคือเดี๋ยวพัดไปพัดมาเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวหาย และ เพราะการสูบฉีดเลือดจะร้อนแรง ดวงตาที่เป็นทางเปิดของตับ เวลาคนโกรธหยางตับกำเริบเราจะเห็นว่ามีตาแดง ความร้อนในเลือดทำให้ หลอดเลือดแตก เส้นเลือดในลูกกะตาก็แตกได้ นอกจากนี้ตับเป็นธาตุไม้ เราจะเห็นว่าตับ สีค่อนข้างเขียว น้ำดีในตับก็สีเขียว ดังนั้นเมื่อ พลังyang ของตับกำเริบ ก็จะไป พิฆาตทำร้ายพลังดิน อวัยวะที่เป็นธาตุดินคือกระเพาะม้าม ทำให้กระทบกระเทือน ระบบการย่อยอาหาร เราจะเห็นว่าในคนไข้ที่มีตับอักเสบ จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนย่อยอาหารไม่ได้ทุกราย ..ไต.. ไปเป็นธาตุน้ำ เป็นผู้ควบคุมกระดูก ฝัน ไขทุกอย่าง ทั้งไขกระดูกและไขสมอง มี Opening ที่หู ดังนั้นคนที่เป็นโรคไต metabolism ของน้ำจะผิดปกติไปทั้งตัว มีกระดูกเสื่อม สมองทำงานแย่ลง หากพลังของไตบกพร่อง จะทำให้มีเสียงในหู เสียการได้ยิน และอาจทำให้เวียนหัวบ้านหมุน .. หัวใจ.. เป็นผู้ควบคุมชีพจร การไหลเวียนของเลือด และควบคุมเสิน จิตอารมณ์ เป็นธาตุไฟ Opening อยู่ที่ปลายลิ้น หาก มีไฟของหัวใจมากไป จิตก็จะไม่สงบ เป็นโรคนอนไม่หลับ กระวนกระวายวิตกจริต ..ม้าม.. เป็นธาตุดิน มีหน้าที่ควบคุม กล้ามเนื้อ และกำจัดเสมหะความชื้น หมายถึงของเสียต่างๆที่อยู่ในเลือดและในร่างกาย ไม่ให้ตกค้างสะสม opening อยู่ที่ (แลบลิ้น) ลิ้น นอกจากนี้ยังมีอวัยวะที่สำคัญอีก 2 อย่างคือ ถุงหุ้ม หัวใจ และซานเจียว ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการทำงาน ของอวัยวะ 3 ส่วนคือส่วนบนของร่างกายเรียกสร้างเจียว คือปอดและหัวใจ ส่วนกลางของร่างกายเรียกจงเจียว คือ ตับ กระเพาะ อาหาร และม้าม ส่วนล่างของร่างกายเรียกเซี่ยวเจียว คือระบบไตและอวัยวะสืบพันธุ์ อวัยวะถุงหุ้มหัวใจ ทำงานเสริมหัวใจ และระบบประสาทอัตโนมัติ sympathetic อวัยวะเหล่านี้ยังทำงาน เป็นคู่คู่ประสานกัน ปอดคู่กับลำไส้ใหญ่ กระเพาะอาหารคู่กับ ม้าม หัวใจคู่กับลำไส้เล็ก กระเพาะปัสสาวะคู่กับไต ถุงหุ้มหัวใจคู่กับซานเจียว ถุงน้ำดีคู่กับตับ และมีการเดินทางของ เอนเนอร์จี ของอวัยวะต่างๆ ไปตามเส้นลมปราณอยากมีระเบียบ เรียงลำดับเป็นsequence ที่แน่นอน การทำงานของร่างกาย จึงจะเป็นไปตามปกติ หากมีการติดขัดอุดตัน บนเส้นลมปราณใด ร่างกายก็จะรวนเกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมา หากเราฝึกชี่กง ให้มีพลัง ลมปราณหรือพลังของอวัยวะต่างๆ สมดุล เราก็จะแข็งแรงไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บทั้งสิ้น ------------------- Dr.Kitisak Kengsakul MD. ลูกศิษย์อาจารย์หยาง สนใจสมัครเรียนชี่กงโทร 026370121 แอดไลน์ qg_yang

bottom of page