top of page

Infinity Qigong บทที่ 12 Jing-Qi-Shen จิง-ชี่-เสิน


ในร่างกายมนุษย์มีส่วนประกอบ 3 ส่วน สำคัญที่ทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงอยู่ได้ คือ 3 สิ่งนี้ หากจะพูดให้เห็นชัดเจน ก็คือ มี กาย พลังและจิต อยู่ในสภาพที่ สมดุลย์และสมบูรณ์ เราจะเห็นว่าการออกกำลังกายต่างๆที่มุ่งเน้น ให้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นแข็งแรง บางครั้งกับทำให้ เกิดการบาดเจ็บ ยกตัวอย่างเช่นคนไปวิ่งออกกำลังกายและมี heart attack เสียชีวิต หรือไปเล่นกอล์ฟแล้วมีหมอนรองกระดูกแตกกดทับ เส้นประสาท ต้องถูกผ่าตัดที่หลัง ทั้งนี้เพราะ อวัยวะภายในไม่ได้แข็งแรงตามไปด้วย ความเป็นจริงแล้ว Qi หรือพลังของอวัยวะต่างๆ หากแข็งแรง เขาจะสามารถช่วย support ไม่ให้เราบาดเจ็บได้ (กลับไปดูบทที่ว่าด้วยอวัยวะทั้ง 5) ยกตัวอย่างเช่นถ้า Qi ของ ม้ามแข็งแรง จะช่วย support ให้กล้ามเนื้อแข็งแรง ถ้า Qi ของตับแข็งแรงจะช่วย support ให้เส้นเอ็นแข็งแรง การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น ในระหว่างการออกกำลังกายก็จะไม่เกิดขึ้น ได้ง่ายๆ ถ้าพลัง Qi ของหัวใจแข็งแรง ก็จะไม่มี heart attack การฝึกให้ร่างกายแข็งแรงในแนวของชี่กง จึงมุ่งเน้นการฝึก และพัฒนาให้ Jing Qi Shen ก่อกำเนิดเพิ่มขึ้น ให้สมบูรณ์และเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อทำให้กาย พลัง และจิต แข็งแรง ทำให้ไม่เจ็บป่วย บาดเจ็บได้ง่ายๆ หากจะพิจารณา ในทางฟิสิกส์ jing เป็นมวลสาร คือเป็นสารน้ำจำเป็น Essence มีลักษณะเป็น yin Shen ไม่มีมวลสาร เป็นพลังงาน ที่เราเรียกว่าจิต มีลักษณะเป็น Yang Qi มีคุณสมบัติเคลื่อนไหว นำพาและเชื่อมโยงอยู่ระหว่าง jing และ Shen ในวิชาเต๋า การฝึกJingทำให้ Qi พัฒนาเปลี่ยนแปลง การฝึก Qi ทำให้ Shen พัฒนาเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติสำคัญของ Jing คือ สะอาดเข้มข้น และเป็นวัตถุดิบที่สำคัญ ในการเลี้ยงซ่อมแซม ร่างกาย มนุษย์ได้ yuan jing ที่ถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ เก็บรักษาไว้ที่ไต ถือเป็นทุนที่ 1 จากนั้น ได้ เสริม จากอาหาร คือสารอาหารที่ดูดซึมเข้าไป ที่เรียก jing ye จิงเย่ มาเสริมหนุนเป็นทุนที่ 2 สารJing เหล่านี้ถูกนำไปสร้างเป็นเลือดน้ำเหลือง เม็ดเลือด ดีเอ็นเอ และส่วนประกอบต่างๆ ของเซลล์ ไหลเวียนไปตามเส้นลมปราณ ใช้ทั้งสร้างและซ่อมส่วนต่างๆ ที่เป็นมวลสารของร่างกาย Qi…..เราได้รับการถ่ายทอด Qi ก่อนกำเนิด Xiantian yuan Qi มาจากพ่อแม่ 24 หน่วย หลังจากเรา คลอดออกมาจากท้องแม่ จะมีการพัฒนา Qi หลังกำเนิด Houtian yuan Qi จากอากาศบริสุทธิ์(ชิงชี่) และ อาหาร (กู่ชี่) จนมีพลัง YangQi ครบ 64 หน่วยหรือมีเส้นยาง ครบ 6 เส้น ในผู้ชายเมื่ออายุ 16 ในผู้หญิงอายุ 14 ปี จากนั้นในการดำเนินชีวิตผู้ชายจะใช้พลังชี่นี้หมดไปเรื่อยๆ เมื่ออายุ 64 ปี ผู้หญิง 56 ปี เมื่อพลังชี่หมดร่างกายก็แก่ตัวชำรุดทรุดโทรมไปอย่างรวดเร็วจนหมดอายุขัย Qi นั่นเป็นตัวผลักดันให้ Jing เคลื่อนไหว ในเส้นลมปราณในหลอดเลือดในหลอดน้ำเหลือง เพื่อหล่อเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายการเคลื่อนที่ไปด้วยกัน เปรียบเสมือนปลาที่เคลื่อนที่ไปพร้อมกับน้ำ ถ้ามีน้ำไม่มีปลา Qi เคลื่อนไป ไม่มีJing ร่างกายก็ไม่ได้อะไร มีปลาแต่ไม่มีน้ำคือไม่มี Qi Jing ก็ไม่สามารถไปหล่อเลี้ยง support ร่างกายได้ การฝึกชี่กง มีวิธีการฝึก เพื่อเพิ่มพูน Jing ให้สมบูรณ์ ฝึกปราณ ..Qi ให้แข็งแกร่ง และให้มีการขับเคลื่อน หมุนเวียนได้สะดวกไม่ติดขัด เป็นการฝึกกำลังภายใน. เน่ยจิ้ง.. จากนั้นก็จะนำ jing และ Qi เคลื่อนไปเชื่อมโยงกับ Shen เพื่อขัดเกลาเสิน Shen ให้เป็นจิตที่สงบ และบริสุทธิ์ เช่นนี้ ถึงจะ ถึงพร้อมด้วยความสมบูรณ์ แห่ง Jing Qi Shen จะแข็งแรง ไม่ป่วยไม่แก่ ไม่ตายง่ายๆ ที่สำคัญคือจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข ทั้งร่างกายและจิตใจ นพ.กิตติศักดิ์ เก่งสกุล.. --------------------- เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนชี่กง เรียนทุกวันเสาร์ 8.00-10.00 น. (6 ครั้ง) รับ 20 ท่าน (ค่าสมัคร 3,900 บาท) สอบถาม 026370121, 0863785331 ไลน์ qg_yang หรือ qigong_yang ทำการอังคาร-เสาร์ 9.00-17.00 น.

bottom of page